Pozvánka na čtvrteční FŽK 2023 - přednáška Ing. J. Vykoukala

27.7.2023 - čtvrtek v 18.00 hod. - Šachova synagoga, Holešov

Přednáška "Jeruzalémské turbulence 1945 - 1948"

 

Není asi na světě jiné město, které by vzbuzovalo tak silné emoce doslova miliard lidí, jako Jeruzalém. Přitom se zdá, že do dvacátých let minulého století to město bylo na okraji zájmu.

 

Historie města sahá až do 4. tisíciletí před naším letopočtem, a činí tak z Jeruzaléma jedno z nejstarších měst na světě. Jeruzalém je nejsvětějším místem Judaismu a duchovním centrem židovského národa. Nachází se v něm však také množství významných starověkých křesťanských míst a je považováno za třetí nejsvětější místo islámu.

 

Židovský národ zde měl centrum svého náboženství zhmotnělé do podoby Prvního chrámu, zničeného roku 586 před naším letopočtem Babyloňany. Chrám byl obnoven při návratu židů z babylonského zajetí po roce 536 před naším letopočtem, rozšířen a za římské nadvlády a úplně zničen po druhém povstání židů proti Římu v roce 70. našeho věku.

 

Do dnešních dnů z něj zbyla pouze západní opěrná zeď. Ta je nyní tím nejposvátnějším hmotným artefaktem, co židé ve své víře mají.

 

Přednáška se zabývá pouhými třemi roky historie Jeruzaléma, od konce Druhé světové války do vzniku Státu Izrael 14. května 1948 a událostmi, které vedly k tomu, že až do roku 1967 byl Východní Jeruzalém, Staré město i s židovskou čtvrtí součástí Zajordánska.

 

Přednášející ukáže mnoho dobových fotografií a představí mnoho dnes už málo diskutovaných skutečností. Využije k tomu i svoji osobní zkušenost s tímto městem, kde už byl třikrát a chystá se tam opět.

 

 

« Zpět do výpisu aktualit