pořadatel

Město Holešov

Městské kulturní středisko Holešov, p. o.


záštita

Starosta města Holešova – Mgr. Milan Fritz

Velvyslanectví Státu Izrael v České republice

Hejtman Zlínského kraji – Ing. Radim Holiš

Ministr kultury České republiky – Mgr. Martin Baxa

Předseda Židovské obce Brno – JUDr. Jáchym Kanarek

Předseda Židovské obce Olomouc – Petr Papoušek


generální partner

Rudolf Jelínek, a. s.

partneři

Zlínský kraj

Nadační fond obětem holocaustu

Rakouské kulturní fórum v Praze

Continental Barum, s. r. o.

RAAB Computer, s. r. o.

Terra vinifera, s. r. o.

Agrodružstvo Roštění


mediální partneři

Holešovsko

Český rozhlas Zlín

Český rozhlas Brno

Holešov TV

Rádio Blaník