Program 2019

Od 23. 7. do 28. 7. 2019 pro Vás připravujeme bohatý program a doprovodné festivalové akce.

 

Přehled festivalu:

Úterý 23. 7. | Středa 24. 7. | Čtvrtek 25. 7. | Pátek 26. 7. | Sobota 27. 7. | Neděle 28. 7. | Doprovodný program   

 

 

ÚTERÝ 23. 7.

15:30 Vzpomínka na umučené židovské občany Holešova a odhalení pamětní desky holešovskému rodáku Davidu Meiselovi za přítomnosti velvyslance Státu Izrael J. E. Daniela Merona

Místo konání: pietní místo u bývalé „nové“ synagogy, nám. Svobody

Vstup: volný

 

17:00 Slavnostní zahájení festivalu za přítomnosti velvyslance Státu Izrael J. E. Daniela Merona

Součástí slavnostního zahájení bude i vernisáž výstav - „Jindřich Buxbauma Ze života zbožných Židů“, „David Popper - český violoncellista a hudební skladatel“ a „David Meisel ve fotografii“

Místo konání: zámek - velký sál

Vstup: volný


19:00 Zahajovací koncert festivalu „Židovská hudba a klezmer pro violoncello“

Doc. Jiří Hošek a Dominika Weiss Hošková. Výběr ze skladeb židovských autorů pro dvě violoncella.

V programu zazní i skladby přerovského rodáka Gideona Kleina (* 1919 v Přerově, zemřel 27. 1. 1945, vyhlazovací tábor ve Fürstengrube)
Místo konání: Šachova synagoga
Vstup: 60 Kč

 

Židovská hudba a klezmer pro violoncello
Pro značný ohlas v předchozích sezonách uvádíme i letos další vystoupení našich renomovaných violoncellistů Dominiky Weiss Hoškové a Jiřího Hoška. Dominika Weiss Hošková se řadí k nejvýraznějším osobnostem současné české violoncellové školy, což dokázala i v řadě prestižních mezinárodních soutěží. Se svým otcem a učitelem Jiřím Hoškem také vystupuje doma i v zahraničí, přičemž s velikým ohlasem se setkávají violoncellové kompozice židovských skladatelů 19. – 20. století. Židovská hudba jako kulturní fenomén svou jímavou melodikou oslovuje každého, kdo s ní napoprvé, a třeba i omylem, přišel do styku, i když se liší podle místa a doby vzniku. Je zřejmé, že na vývoji židovské hudby se podepsaly pogromy i hrůzný holocaust s
vyhlazovacími koncentračními tábory. V programu zazní mimo jiné i nedokončený fragment: Lento z Dua pro housle a violoncello v úpravě pro dvě violoncella
přerovského rodáka Gideona Kleina. Vedle toho je však židovská hudba charakterizována i veselými temperamentními písněmi, skladbami k pouhému poslechu či skladbami tanečními, které pro dvě violoncella upravil docent Jiří Hošek.

 

Dominika Weiss Hošková, Jiří Hošek – violoncello
DOMINIKA WEISS HOŠKOVÁ začala hrát na violoncello ve čtyřech letech. Po studiích na Pražské konzervatoři (prof. V. Jírovec, prof. V. Kočí) a soukromých lekcích u prof. Miloše Sádla pokračovala na Hudební fakultě AMU v Praze, kterou absolvovala ve třídě svého otce doc. Jiřího Hoška (2007). V roce 2009-2011 studovala na Jerusalem Academy of Music v Izraeli (prof. Zvi Plesser - violoncello, prof. Avi Abramovic - komorní hudba). V současnosti studuje na HAMU v doktorandském programu. V její hudební kariéře mají své významné místo mnohá ocenění z violoncellových domácích i zahraničních soutěží zejména pak absolutní vítězství ve všeoborové smyčcové soutěži "The competition in memory of David Gritz" (Jeruzalém, Izrael, 2009). Koncertuje nejen se svým otcem, ale jako sólistka spolupracuje s Filharmonií B. Martinů Zlín, Pražskou komorní filharmonií, Jihočeskou komorní filharmonií, Plzeňskou filharmonií, Filharmonií Hradec Králové, Severočeskou filharmonií Teplice, KSO, komorním orchestrem Quattro, Virtuosi Pragenses. Sólově účinkovala na Pražském jaru a se Symf. orchetrem hl. m. Prahy FOK uvedla mj. Dvořákův i Elgarův violoncellový koncert. V červnu 2010 byla oceněna udělením Stříbrné medaile Senátu Parlamentu ČR za šíření dobrého jména a tradic České republiky ve státě Izrael.

 

JIŘÍ HOŠEK je pokládán za jednu z nejvýraznějších postav interpretačního umění současnosti. Hru na violoncello studoval u Pravoslava Sádla na Konzervatoři v Praze a prof. Miloše Sádla na Hudební fakultě AMU. Stal se laureátem Mezinárodní violoncellové soutěže Pražského jara 1980. Řadu dalších cen a diplomů získal v domácích interpretačních soutěžích; jmenujme z nich absolutní vítězství v československé interpretační soutěži roku 1980. Od studentských let pravidelně koncertuje doma i v řadě evropských zemí, nahrává pro rozhlas a hudební společnosti. Pozoruhodně se uplatnil jako sólista i zanícený vykladač v televizních pořadech o Antonínu Kraftovi, o Davidu Popperovi a o Mikulášovi Kraftovi, z jejichž tvorby některé skladby i rekonstruoval a nově oživil. Disponuje bohatým repertoárem od hudby barokní až po dnešek a je vůbec mnohostranným hudebníkem: byl koncertním mistrem Symfonického orchestru Českého rozhlasu (1991-96), komponoval scénickou hudbu pro Divadlo na Fidlovačce, vyvíjí bohaté aktivity i v žánrech populární hudby. Pedagogicky působil jako docent Hudební fakulty AMU v Praze (1994-2014); Českou violoncellovou školu reprezentoval na Pražském jaru naposledy v roce 2014.

  

STŘEDA 24 7.

11:00 Všední život synagogy ze vzpomínek správce synagogy - přednáška - Vratislav Brázdil

Zajímavé a humorné situace, perličky i náhody - např. jak se rabín do synagogy zbožně vloupal, jak si antisemita synagogu zamiloval, jak Cikán chtěl jít do nebes přes židovský hřbitov a spousta dalších.
Místo konání: Šachova synagoga

Vstup: volný

 

13:00 Komentovaná prohlídka Šachovy synagogy se správcem a průvodcem Vratislavem Brázdilem

Místo konání: Šachova synagoga

Vstup: 25 Kč

 

14:00 Symbol a písmeno - minikurz hebrejštiny pro začátečníky i pokročilé s Achabem Haidlerem I.

Ve dvou lekcích se zájemci seznámí se symbolikou a detaily hebrejských znaků včetně základů hebrejštiny, ve třetí lekci si vyzkouší zájemci své nově nabyté schopnosti přímo na židovském hřbitově a budou si je moci ověřit také při prohlídce synagogálních nápisů v horních patrech synagogy. 

Místo konání: Šachova synagoga
Vstup 25 Kč

 

15:30 Protižidovské bouře v Holešově roku 1918 - přednáška - Mgr. Jan Machala, Holešov

Závěr roku 1918 v Holešově se nesl nejen ve znamení konce 1. světové války a vzniku samostatného československého státu, ale také protižidovských násilností, v jejichž důsledku zanikla židovská politická obec a řada židovských rodin opustila město svých předků. Přednáška, podložená nejnovějšími a dosud nepublikovanými poznatky, přiblíží jak podrobný průběh této události, tak její místní a dobové souvislosti, příčiny, následky a ohlas v literatuře i dalších médiích.
Místo konání: Šachova synagoga
Vstup 25 Kč

 

16:30 Salamone Rossi a hudba v renesanční synagoze - přednáška - Aleš Weiss (FFUK Praha - judaista, doktorand na ÚFaR FFUK)

Raně barokní Itálie oplývá mnoha jmény slavných hudebních skladatelů a dokonce i několika skladatelek. Drtivá většina z nich je spojena se sekulární nebo křesťanskou církevní hudbou. Mezi těmito jmény však jedno nápadně vystupuje: Šlomo min-ha-Adumim známější pod jménem Salamone Rossi (1570 – 1630). Rossi nebyl jen vynikajícím houslistou a jedním z mnoha židovských hudebníků tehdejší Itálie, ale také významným hudebním skladatelem a proponentem revolučních změn v synagogální hudbě. Přednáška představí širší kontext role hudby v synagoze, ale i tehdejší rabínskou diskuzi o polyfonní a instrumentální synagogální hudbě, jejíž důsledky jsou pro judaismus relevantní dodnes. 

Místo konání: Šachova synagoga
Vstup: 25 Kč

 

17:45 Sefardské písně v podání hudební skupiny Avrix

Kateřina Jurášková, Danuše Pospíšilová, Miroslava Kollerová
Z počátku se soubor věnoval pouze interpretaci staré hudby, zejména hudby období renesance – písním světského charakteru významných autorů 16. a 17. století z celé Evropy. Později soubor obohatil repertoár o sefardské písně zpívané v jazyce ladino, jsou to písně inspirované každodenním životem – písně milostné, balady, romance, svatební písně, ukolébavky…Vzhledem k tomu, že hudba Sefardských Židů jim učarovala, dnes již tvoří sefardské písně podstatnou část jejich repertoáru.
Místo konání: Šachova synagoga
Vstup 40 Kč

 

18:30 Nové nálezy - hebrejské nápisy na Hradě Kurovice - přednáška - Ing. Karel Bartošek

Kurovický hrad vznikl pravděpodobně na místě starší dřevěné tvrze během 14. století. Byl sídlem šlechticů – leníků (manů) olomouckého biskupa, kteří spravovali kurovické a ludslavické panství – léno. V roce 2014 byly při čištění omítek objeveny ve 2. patře hradu hebrejské nápisy, které byly vyryty do omítky. A co to všechno znamená a spoustu dalších zajímavostí se dozvíte právě na této přednášce. 

Místo konání: Šachova synagoga
Vstup: 25 Kč

 

19:30 Hudebně-literární večer k 100. výročí Gideona Kleina

V programu účinkuje smyčcové kvarteto Fama Q (rezidenční soubor projektu Gido se vrací), zazní úryvky z knihy anglického muzikologa Davida Fligga Dopis od Gideona.

Místo konání: Šachova synagoga
Vstup: 40 Kč

 

Gideon Klein (*1919 v Přerově, † 1945 ve vyhlazovacím táboře ve Fürstengrube), byl český klavírista pronásledovaný podle tzv. norimberských zákonů, skladatel klasické a jazzové hudby a organizátor kulturního života v koncentračním táboře Terezín.

 

Účinkují:
FAMA Quartet patří mezi tuzemskou špičku v oblasti interpretace české i světové současné tvorby. Jako častý host pražských koncertních cyklů Přítomnost, Umělecká beseda nebo Krása dneška pravidelně uvádí skladby především soudobých autorů, a to jak klasiků avantgardy a tradičnějších proudů 20. století (Schoenberg, Berg, Webern, Kagel, Lutosławski, Xenakis), tak současných významných českých i evropských tvůrců (Adámek, Kopelent, Loudová, Pudlák, Srnka a další). Kvarteto vystupovalo na festivalech Pražské jaro (2011, 2016), Contempuls (2008, 2010), Ostravské dny nové hudby, Israel Festival, Afyonkarahisar Klasik Muzik Festivali (Turecko) a také na koncertech v Japonsku. Jeho členové jsou hráči předních českých orchestrů a absolventi četných seminářů a dílen věnujících se interpretaci soudobé hudby, jak u nás (HAMU Praha, VŠMU Bratislava), tak i ve světě (Rumunsko, Turecko). Pravidelně nahrávají pro Česky rozhlas.
David Danel - 1. housle
Roman Hranička - 2. housle (člen PKF - Prague Philharmonia)
Ondřej Martinovský - viola
Balázs Adorján - violoncello (člen PKF - Prague Philharmonia)
Hugo Kuhl - recitace 
Za účasti anglického muzikologa Davida Fligga

 

Autorské povídání - s anglickým muzikologem Davidem Fliggem

Po ukončení hudebně-literárního večera
Místo konání: Šachova synagoga


21:30 Filmotéka „Neposlušnost“ (Velká Británie/Irsko/USA, 2017, 114 min., drama/romantický)
Newyorská fotografka Ronit se musí z velkoměsta po letech vrátit do ortodoxní židovské komunity v severním Londýně, kde vyrostla…
Místo konání: Šachova synagoga
Vstup: 25 Kč

 

ČTVRTEK 25. 7.

11:00 Komentovaná prohlídka Šachovy synagogy se správcem a průvodcem Vratislavem Brázdilem

Místo konání: Šachova synagoga
Vstupné 25 Kč

 

Šachova synagoga v Holešově patří mezi nejvýznamnější památky nejen v Holešově a okolí, ale také v celé České republice. Jelikož je tato synagoga dnes už jedinou synagogou tzv. polského typu, která se takto v původní podobě zachovala až dodnes, bývá označována dokonce jako světový unikát. V dnešní době je v ženské galerii i v bývalé židovské škole umístěna expozice Židé a Morava, seznamující návštěvníky s historií Židů na Moravě od nejstarších zmínek po druhou světovou válku. Druhá část expozice seznamuje s židovskými památkami, které dnes na Moravě existují nebo dříve existovaly. V obou těchto místnostech jsou také vystaveny předměty, které se používají k bohoslužbám i k běžnému životu.

 

14:00 Symbol a písmeno - minikurz hebrejštiny s Achabem Haidlerem II.

Místo konání: Šachova synagoga

Vstup: 25 Kč

 

15:30 Židovští vojáci v boji o Sokolovo (1943) - přednáška - Ing. Jaromír Vykoukal, Klub vojenské historie Prostějov

"Dne 8. března 1943 svedli vojáci 1. čs. polního praporu v SSSR svůj první boj - boj o ukrajinskou vesnici Sokolovo. Vojáci s minimální bojovou zkušeností odolávali mnoho hodin zkušeným veteránům od 6. tankové divize wehrmachtu. Utrpěli těžkou porážku a kruté ztráty. Přesto úkol splnili a ukázali nepříteli, co je to československý voják. Je málo známou skutečností, že více než 70 procent těchto bojovníků byli naši občané židovského původu. Přijďte si vyslechnout unikátní přednášku na toto téma". 

Místo konání: Šachova synagoga
Vstup: 25 Kč

 

16:30 Představení knihy spojené s autogramiádou: „Židovské hřbitovy a pohřbívání“ - Jaroslav Achab Haidler

Dlouho očekávaná kniha Jaroslava Achaba Haidlera popisuje židovské pohřbívání a hřbitovy v Čechách a na Moravě. Poeticky, ale výstižně vysvětluje epitafy, znaky a symboly, židovský způsob pohřbívání i tajemné verše na náhrobcích.

Místo konání Šachova synagoga
Vstup: volný

 

18:00 Koncert souboru Corda Magico

Skupina interpretuje vlastní tvorbu.

Nelly Billová, Danuše Pospíšilová, Pavel Březina, Alena Vaculíková, Iva Svobodová
Místo konání: Šachova synagoga
Vstup: 40 Kč

 

19:30 Proč se smějeme, aneb Pokus o rekonstrukci terezínského kabaretu

Kira Obolensky a terezínští autoři (F. Porges, V. Horpatsky, P. Stránský, P. Weisskopf)

Společně v přímém přenosu postupně objevíme fragmenty terezínského kabaretu, který byl považován za ztracený - II. český kabaret. Napsali jej a hráli vězni v Terezíně a na jeho základě vznikla adaptace kabaretu s názvem „Proč se smějeme“, jejíž autorkou je Kira Obolensky (USA). Autoři kabaretu používají humor, aby přežili v těžkých podmínkách, "normalizují" podmínky v ghettu, divadelně projektují své vlastní zotavení z traumat zpodobňujíce nostalgii po Terezíně.
Hraje, zpívá, malinko i tančí náhodné skoro seniorské sdružení z Holešova pod režijním vedením Vladimíry Dvořákové, vše za přímé účasti a odborného dohledu badatelky Dr. Lisy Peschel z Univerzity v Yorku (Velká Británie). Po představení bude následovat beseda s Dr. Lisou Peschel a dalšími hosty a pamětníky.
Místo konání: Kino Svět - velký sál
Vstup: 40 Kč

 

Účinkují:
Libuše Hublíková, Ivona Vávrová, Jaroslav Svoboda, Jakub Leško, Vladimíra Dvořáková a Magdalena Kučerková
Na piano doprovází Zdeněk Janiš

 

Lisa Peschel - Docentka teatrologie Dr. Lisa Peschel
Vedoucí postgraduálního a postdoktorského výzkumu, Katedra divadla, filmu a televize Univerzita v Yorku

Intenzívně se zabývá výzkumem kulturního dění v Terezíně. V průběhu svého výzkumu objevila docela nedávno řadu terezínských divadelních textů, mezi nimi i II. český kabaret. Během pobytu v USA spolupracovala se scénáristkou Kirou Obolensky, autorkou divadelní hry Proč se smějeme.

 

22:00 Filmotéka „Pí“ (USA,  1998, 84 min., drama/mysteriózní/thriller)

Max je geniální matematik, který dokáže spojit svou jedinečnou mysl s nejnovejší technikou. Za pomoci vlastnoručně sestrojeného přístroje se pokouší zjistit, zda se nějak nedá předpovědět hodnota akcií na burze. Jeho skutečné cíle však míří dál a chce poznat nepoznané. Jeho aktivity začnou brzy zajímat představitele ortodoxní židovské sekty…

Místo konání: Šachova synagoga
Vstup: 25 Kč

 

PÁTEK 26. 7.

10:00 Po stopách židů - prohlídka židovského hřbitova s Vratislavem Brázdilem a Achabem Haidlerem.

 

Židovský hřbitov v Holešově byl založen v druhé polovině 15. století. Hřbitov je chráněn jako kulturní památka České republiky.
Na ploše 8190 m2 se dochovalo přes 1500 náhrobních kamenů (macev) s nejstarším čitelným z roku 1647, mezi nimiž je řada cenných náhrobků barokního a klasicistního typu. Mnoho nejstarších náhrobků bylo zničeno při povodni v roce 1686.
V západní části židovského hřbitova se nachází takzvaný rabínský pahorek či rabínský okrsek s hroby zdejších rabínů. Mezi nimi je nejznámější tumba rabbiho Šabtaje ben Me’ir ha-Kohena (1621–1663) zvaného Šach, postavená v roce 1817 a několikrát obnovovaná, kterou každoročně navštěvují stovky ortodoxních Židů z celého světa. V obřadní síni z roku 1903 je pamětní deska se jmény 250 obětí holokaustu ze zdejší oblasti.
Na hřbitově jsou pochovány i dvě oběti holešovského pogromu, k němuž došlo ve zdejším židovském ghettu 3. prosince 1918. Vojáci nově vznikající Československé armády a katolické holešovské obyvatelstvo tehdy vyplenili veškeré židovské domácnosti, a na dvou místech byly založeny i požáry. Vojáci v rámci rabování zabili Hermanna Grünbauma a Huga Grätzera (Grätzera zastřelili, Grünbauma probodli bajonetem), shodou okolností jejich bývalé spolubojovníky, kteří se také nedávno vrátili z bojů v 1. světové válce.
Holešovská židovská komunita přestala existovat v roce 1943.

 

14:00 Symbol a písmeno - minikurz hebrejštiny III. s Achabem Haidlerem

Místo konání: Šachova synagoga
Vstup: 25 Kč

 

15:45 Kdo jsou židé? - Populárně naučná přednáška, aneb neortodoxně o ortodoxních věcech s Jiřím Strnadem, Krnovská synagoga, z. s.

Místo konání: Šachova synagoga

Vstup: 25 Kč

 

17:45 Hudba - ruka Hospodinova - přednáška - Zamyšlení nad textem Tóry o síle hudby s DiS. Tomášem Sedlákem, B.Th., Krnovská synagoga, z.s.

Místo konání: Šachova synagoga
Vstup: 25,-Kč


18:45 Hudební zdravice z Karlovace

Malá hudební zdravice chorvatského pěveckého ZORA, ve kterém působil a také jej vedl holešovský rodák David Meisel 

Místo konání: Šachova synagoga
Vstup: volný

 

19:15 Šabat - šábes - שבת‎‎ - právě začíná!

Šabat, nebo také šábes je v židovském životě významnější než všechny další sváteční dny.
Je to den odpočinku, vrchol harmonie a koruna stvoření, protože právě tento den (sedmý den - v sobotu),
odpočinul i Stvořitel. Jeho uvítání je už po staletí malou rodinnou slavností.
Vede Achab Haidler.

Místo konání: Šachova synagoga
Vstup: volný

 

SOBOTA 27. 7.

10:00 Od židovských písní po SWING, od cimbálu k BIG BANDU. 

Holešovský orchestr Big Band Josefa Hájka, sólistkami budou Zuzana Lapčíková (cimbál) a její dcera Magdaléna Mikulková (zpěv - studentka pražské konzervatoře J. Ježka).
V programu zazní swingové písničky židovských autorů. Nebude chybět ani krásná ústřední melodii z filmu Schindlerův seznam.
Místo konání: zámecké nádvoří
Vstup: 60 Kč

 

11:30 Rudolf Jelinek - slovem i chutí. Co možná nevíte, a je dobré vědět III.

„125 let od otevření Jelínkovy pálenice na Razově - 1894“
Království slivovice a košer produktů - prezentace spojená s ochutnávkou košer produktů - pálenek a košer slivovic R. Jelínek Vizovice v podání prokuristy firmy Ing. Vladimíra Darebníka.
Místo konání: zámecké nádvoří


16:00 Pocta Davidu Meiselovi - Slavnostní pietní akt u pamětní desky Davida Meisela za účasti chorvatské velvyslankyně J. E. Ljiljany Pancirov a pěveckého sboru ZORA z chorvatského Karlovace

Místo konání: parčík u bývalé Nové synagogy, nám. Svobody

 

David Meisel (* 1885 v Holešově, † 1941 v koncentračním táboře Jadovo /Hr/)
David Meisel odešel do chorvatského Karlovace, kde působil jako nadkantor v synagoze, byl hudebním skladatelem a dal věhlas pěveckému sboru ZORA v Karlovaci.

 

16:30 Roztančené náměstí, aneb přijďte si s námi zatančit!

Výuka izraelských tanců s tanečním skupinou RUT Prostějov. 

Místo konání: Nám. Dr. E. Beneše
Vstup: volný


Pojďte to s námi rozjet pod hvězdami! Ha-Makom 2019 se loučí zpěvem, hudbou i tancem!

Místo konání: Zámecké nádvoří

Vstup na večerní program: 160 Kč

 

19:00 Slavnostní zámecká a věžní hudba

Žesťový soubor Brass Q ve složení Petr Jurášek, Zdeněk Macek (trubky), Daniel Mlčák (lesní roh), Ondřej Motal, Jakub Zívalík (trombóny) zahrají zámeckou hudbu ze 17. a 18. století.
Místo konání: Zámecké nádvoří

 

19:30 Pěvěcký sbor ZORA z chorvatského Karlovace zpívá pro Holešov

Místo konání: Zámecké nádvoří

 

Chorvatský sbor z Karlovace, v kterém působil a také jej vedl holešovský rodák David Meisel. David Meisel sbor proslavil nejen na území Chorvatska, ale také v zahraničí a nastavil sboru vysokou uměleckou úroveň a evropský nadhled.
Pod jeho vedením sbor získal nejvyšší uznání i na královském dvoře v Belgii, kde pravidelně koncertoval. Sbor v loňském roce oslavil již 160. výročí od svého založení.
Současnou sbormistryní je Radmila Bocek.

V Karlovaci se nachází celá řada kulturních institucí, které měly značný vliv na rozvoj moderní chorvatské společnosti. Vznikla zde nejstarší chorvatská hudební škola, první pěvecký soubor Zora a první čítárna pro díla výhradně v chorvatštině. Městské divadlo nese název Zorin dom, a v loňském roce zde také odhalili Davidu Meislovi pamětní desku.

 

20:15 Od Roš hašana až po Šavuot - taneční skupina RUT

Místo konání: Zámecké nádvoří

 

Taneční skupina RUT vás provede židovským rokem a připomene některé významné židovské svátky, které představí prostřednictvím tanečních variací na známé melodie. Nebudou chybět jak tradiční svátky pocházející z biblických dob, tak novodobé svátky spjaté se státem Izrael.
Místo konání: Zámecké nádvoří

Taneční skupina Rut je jedním z prvních souborů v České republice, který reprezentuje židovskou kulturu. V současné době působí pod Cyrilometodějským gymnáziem v Prostějově a volně navazuje na tradici židovské kultury města Prostějova, které bylo v minulosti pro početnou židovskou komunitu přezdívané „hanáckým Jeruzalémem“. Za dvacetiletou existenci se v souboru vystřídalo na šedesát členů. V současné době tvoří interpretační jádro třináct stálých tanečníků a tanečnic. Rut se žánrově zaměřuje zejména na chasidské tance aškenázské oblasti. Z repertoáru souboru: moderní izraelské tance, zpracování židovské svatby ve spolupráci se společností Olam Judaica Holešov včetně obřadu a typického svatebního tance. Mezi další projekty patří "Židovské svátky v písních a tancích", dále pásmo sefardských skladeb ve spolupráci s pražskou hudební skupinou Ester a hebrejské melodie s hudebním a pěveckým souborem Canticum. Za dvacetiletou existenci navštívil soubor mnohá místa v České republice i v zahraničí, která jsou spojena s židovskou kulturou: Praha, Mikulov, Boskovice, Třebíč, Holešov, Hradec Králové, Liberec, Brno, Olomouc, České Budějovice, Terezín, Břeclav, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Strážnice, Ostrava, Bohumín, Polský Těšín (PL), Skalice (SK), Šaľa (SK) a mnohá další.
Vedoucí souboru je Eva Štefková.

 

21:15 Kaschauer Klezmer Band Košice - závěrečný koncert klezmerové kapely pod širým nebem

Místo konání: Zámecké nádvoří

 

Jedinečný klezmer východní Evropy, Balkánu a Slovenska, obohacený o prvky klasické i moderní hudby, který se vrací do Holešova po úspěšném vystoupení již po druhé!
Inspirací při tvorbě našeho repertoáru jsou nahrávky evropských klezmerových kapel z Amsterodamu, Bratislavy, Budapešti, Krakowa, ale i orchestrů ze Spojených států. V repertoáru Kaschauer klezmer Bandu jsou úpravy tradičních klezmerových melodií v různých rytmech – od polky přes valčíky až po velmi rychlé rytmy a instrumentální skladby prosáknuté východoslovenským folklorním cítěním.
Vedoucím souboru je Ing. Vladimír Sidimák.

 

NEDĚLE 28. 7.

10:00 a 11:00 Poutavá prohlídka hradu Kurovice spojená s ukázkami nových objevů hebrejských nápisů ze 17. století přímo na hradě Kurovice s historikem Ing. Karlem Bartoškem

Přijďte se podívat, co se zde našlo, poznáte také historii spojenou s prohlídkou samotného hradu!
Nutnost rezervace míst v Městském informačním centru, nebo na tel. 573 395 344 (prohlídka hradu není součástí permanentky)
Místo konání: Hrad Kurovice
Vstup: samostatné vstupné 50 Kč, nebo vstupné včetně dopravy 80 Kč, odjezd busu v 10:30 od zámku v Holešově

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

Výstava: Jindřich Buxbaum - fotografie  „Ze života zbožných Židů“

Od-do: 23.7.-22.8.2019

Místo konání: Zámek Holešov - arkády

Vstup: volný

 

Výstava "Ze života zbožných Židů" zachycuje svět tradičního ortodoxního judaismu v současnosti. Fotograf Jindřich Buxbaum (*1953) ve svých černobílých snímcích přibližuje svět ultra-ortodoxních Židů, zejména chasidů, jejich každodennost i sváteční okamžiky, a umožňuje tak nahlédnout do prostředí, které je ostatním obvykle uzavřeno. Zvláštní místo v jeho fotografickém cyklu zaujímají fotografie tzv. járcajtů, výročí úmrtí významných rabínů. Pravidelné výroční modlitby u hrobů zesnulých cadiků a učenců, z nichž mají mnozí zároveň i pověst divotvůrců, zajišťují duchovní kontinuitu komunitám a rabínským dynastiím, které události 20. století buď zcela zlikvidovaly, anebo vyhnaly ze střední a východní Evropy do Spojených států a Izraele.

Daniel Soukup, Centrum judaistických studií, UPOL Omomouc

 

Výstava "David Popper - Paganini violoncella"

Rok 2013 hudební svět oslavil dvě výročí legendárního pražského židovského violoncellisty a skladatele Davida Poppera: sto let od jeho úmrtí, a sto sedmdesáti let od jeho narození. Při této příležitosti byla v Jubilejní synagoze v Praze uvedena výstava nazvaná „David Popper - Paganini violoncella“. Výstavu zapůjčila Židovská obec v Praze tento rok pro uvedení v Holešově. Tento má příležitost shlédnout unikátní badatelský počin v prostorách holešovského zámku v létě 2019.

David Popper se narodil 18. června 1843 v Praze v rodině vrchního kantora dnes už neexistující Cikánovy synagogy Angeluse Poppera. Hru na violoncello studoval na Pražské konzervatoři a následně získal v roce 1861 angažmá v knížecí hohenzollernské kapele v prusko-slezském Löwenbergu. Po úspěšném debutu ve Vídni odchází roku 1867 do orchestru vídeňské Dvorní opery, kde působil až do roku 1873. Na přímou žádost Franze Liszta byl Popper roku 1886 povolán do Budapešti jako zakládající pedagog Královské hudební akademie. Současně se sólistickými aktivitami se Popper intenzívně věnoval i komorní hře. Ve Vídni je členem slavného Hellmesbergerova kvarteta a v Budapešti s Jenőm Hubayem založil „Hubay-Popper Quartet“. Brzy získává uznání i jako komponující virtuóz. Jeho skladatelský odkaz převážně pro violoncello čítá přes 75 opusem označených kompozic, mezi nimi čtyři violoncellové koncerty. Popperovo dílo žije zejména díky proslulé „Vysoké škole violoncellové hry op. 73“, která je považována za základní studijní repertoár současnosti po celém světě. Výstava v Jubilejní synagoze poprvé kompletně představilo celou šíři uměleckého působení tohoto výjimečného umělce. Návštěvník se setká s kopiemi dobových dokumentů týkajících se skladatelova mládí, jeho studentských let v Praze i uměleckého působení ve Vídni a v Budapešti. Současně se sólistickými aktivitami výstava přibližuje i Popperův skladatelský odkaz a jeho nepopiratelný přínos pedagogický. Autorem výstavy je neúnavný propagátor Popperova díla, violoncellový virtuóz docent Jiří Hošek, scénář k výstavě vytvořili muzikologové PhDr. Jarmila Tauerová a PhDr. Jan Dehner. Ti nashromáždili velké množství fotografií a fotokopií jak z různých archivů, tak též ze soukromých sbírek.

Výstava „David Popper - Paganini violoncella“ vznikla za finanční podpory Magistrátu
hlavního města Prahy, Ministerstva kultury České republiky, Nadace Židovské obce v
Praze a Nadace Židovského muzea v Praze. Výstavu lze navštívit lze v prostorách zámku a v obřadní síni u židovského hřbitova v Holešově od července do srpna.

 

David Meisel ve fotografii

Výstava fotografií a osobních věcí z rodinného archivu Davida Meisela (* 1885 v Holešově, zemřel 1941 v koncentračním táboře Jadovno, Chorvatsko).

Místo konání: obřadní síň u židovského muzea

 

WORKCAMP Jewish Holešov 2019

Od-do: 16.-28.7.2019.

Mezinárodní brigáda dobrovolníků, kteří budou pomáhat s údržbou židovského hřbitova a při organizaci židovského festivalu.  Celkem 5 dobrovolníků ve spolupráci s INEX – Sdružením dobrovolných aktivit Praha.

 

ŽIDOVSKÁ GASTRONOMIE

Poznejte rozmanitost židovské kuchyně a přijďte ochutnat tradiční židovská jídla, jako je šoulet, cimes, kuglu, pečenou kachnu s jablky, kreplach a spoustu dalších…
Od-do: 23.-27.7.2019, denně od 11:00 do 18:00

Místa: restaurace U Černé kaple a restaurace Na Házené

 

 

Program FŽK 2019 ke stažení

 

Mapa festivalu ke stažení

 

Změna programu vyhrazena

 

« Zpět