Program 2021

Od 20. 7. do 24. 7. 2021 pro Vás připravujeme bohatý program a doprovodné festivalové akce.

 

Přehled festivalu:

Úterý 20. 7. | Středa 21. 7. | Čtvrtek 22. 7. | Pátek 23. 7. | Sobota 24. 7. | Doprovodný program   

 

 

Před festivalem

Festivalový dětský divadelní tábor - „Šachův divadelní camp“

Od-do: 12.7.-16.7.2021

Místo konání: Kino Svět

 

Příměstský divadelní tábor pro děti od 8 do 14 let se zájmem o divadlo, hudbu a výtvarné umění. V průběhu divadelního tábora zpracujeme s dětmi legendu o holešovském rabínu Šachovi a jeho dceři Ester, kterou následně uvedeme v rámci FŽK v úterý 20. 7.


Hlavní vedoucí tábora: Vladimíra Dvořáková

 

ÚTERÝ 20. 7.

17:00  Slavnostní zahájení Festivalu 

Místo konání: Zámek Holešov, velký sál

 

Představení dvou nových publikací k 400. výročí rabína Šacha:

"Dcera rabína a krále" - Marcus Lehman, překlad Martin Stehlík

 "Věž útěchy - Druš jakar“ - komentář ke Kama maalot (Dajejnu) - Šabtaj ben Meir ha-Kohen, z hebrejského originálu přeložil a okomentoval Jaroslav Achab Haidler

 

Představení Šachova kalendáře

 

Otevření výstavy Translokační plány židovských obydlí v 18. století

Představení  "Legenda o Ester, dceři rabína a krále"

 

Hudebně-dramatické zpracování znovuobjevené legendy o dceři rabína Šacha, která se po jeho útěku z Polska dostala do královské rodiny, které vzniklo v průběhu pětidenního příměstského divadelního tábora pod vedením lektorek Vladimíry Dvořákové a Magdaleny Kučerkové. Před představením bude uvedeno a „pokřtěno“ knižní vydání této legendy s názvem „Dcera rabína a krále“.

 

Účinkují frekventanti Šachova dětského divadelního tábora

Taneční vstup: Taneční studio Jany Lochmanové - „Do oblak - In Cloud“
Hudební vstup: Corda Magico

 

 

19:30  Mackie Messer Klezmer Band

Místo konání: zámecké nádvoří

Vstup: 50 Kč

 

fzk_2021_mmkb.jpg

 

Zahajovací koncert festivalu Ha-Makom. Mackie Messer Klezmer Band /Turnov/ = world music.

 

Kapela je z Českého ráje a zaměřuje se na volnou interpretaci židovských písní ze střední a východní Evropy.
Způsob jejího hraní je naprosto originální, netradiční a jedinečný. Tomu odpovídá i nástrojové složení. Akordeon, basa, banjo, housle, saxofon, to vše doplněné skvělým altem zpěvačky. V repertoáru naleznete kromě klezmerových písní i další melodie z oblasti world music.
Kapela vydala již dvě CD s tímto repertoárem, první v roce 2013 s názvem SHA SHTIL a druhé v roce 2018 s názvem SHEIN.

 

Medailonek kapely na stránkách FŽK.

  

STŘEDA 21 7.

10:00 Komentovaná prohlídka židovského hřbitova

Místo konání: židovský hřbitov

Vstup: zdarma

 

Prohlídka židovského hřbitova se správcem Šachovy synagogy Vratislavem Brázdilem.
První písemná zmínka o hřbitově je z roku 1606. Nejstarší dochovaný a doposud čitelný náhrobek pochází z roku 1647, poslední z r. 1987. V současné době se zde již nepohřbívá. Celkový počet hrobů se odhaduje kolem 2 tisíc. Jsou zde pohřbeni Židé nejen z Holešova, ale z celého dřívějšího rabinátu, který sahal až po Vizovice. Nejvíce navštěvovaný je hrob světově významného učence, rabína Sabbataj ben Meir ha Kohena (1621-1663), který je lákadlem pro ortodoxní Židy především z USA, Izraele a dalších zemí. Mimo něj se zde nacházejí hroby řady dalších nejen místních rabínů nebo třeba rodičů Rudolfa Jelínka z Vizovic. Při vchodu do hřbitova je umístěna smuteční obřadní síň z r. 1903, nově opravena v r. 2003. Uvnitř bývají instalovány většinou různé výstavy. Majitelem židovského hřbitova je Židovská obec Brno.
K hlavním magnetům židovského hřbitova ze 17. století je hrob světově významného učence, rabína Sabbataje ben Meir ha Kohena, k němuž každoročně míří kroky tisíců návštěvníků z celého světa.

 

 

14:00 Workshop pro děti na téma židovských svátků 

Místo konání: Kino Svět

Vstup: zdarma

 

Interaktivní pořad pro děti v režii Nadačního fondu obětem holocaustu.

 

 

14:00 Komentovaná prohlídka Šachovy synagogy

Místo konání: Šachova synagoga

Vstup: zdarma

 

Šachova synagoga z 16. století patří k několika málo synagogám s dochovanou, tzv. polskou výzdobou. Jedná se o unikátní památku židovské kultury.
Šachova synagoga byla postavena v roce 1560 po velkém požáru, který zničil původní dřevěnou modlitebnu. V následujícím století proběhly stavební úpravy, které budovu dále rozšířily. Ve 30. letech 18. století proběhla velká rekonstrukce, při které byla mimo jiné sjednocována celková vnitřní výzdoba. Ta se dochovala dodnes. Díky polskému charakteru výzdoby patří k několika málo synagogám na světě, jež se jí mohou pyšnit. Po další rekonstrukci v 60. letech 20. století byla synagoga zpřístupněna veřejnosti jako židovské muzeum a k tomuto účelu slouží dodnes. V hlavním sále upoutá především krásně kovaná mříž kolem řečniště z 18. století. V horních dvou patrech se nachází expozice s názvem „Židé a Morava“, kde se mohou návštěvníci více dovědět o historii Židů na Moravě a zhlédnout fotografie mnohých židovských památek na Moravě, existujících i zaniklých. Objekt vlastní Židovská obec Brno, avšak správcem je Městské kulturní středisko Holešov.
Synagogou vás provede správce Vratislav Brázdil.

 

 

15:00 Odvaha a zoufalství proti zlu - povstání ve varšavském židovském ghettu

Místo konání: Šachova synagoga

Vstup: 30 Kč

 

fzk_2021_ghetto.jpg

 

Přednáška Ing. Jaromíra Vykoukala se věnuje mimořádnému lidskému a současně vojenskému činu – povstání Židů v likvidovaném a vyvražďovaném varšavském ghettu.

Přednáška začíná krátkou reportáží o událostech v roce 1948, kde se obránci kibucu Jad Mordechai, nesoucí jméno jednoho z velitelů varšavského povstání postavil na rozhodný odpor do té doby nelítostně postupujícímu egyptskému expedičnímu sboru, který měl jediný cíl – obsadit Tel Aviv a pomoci tak zlikvidovat právě vzniklý Stát Izrael.

Následovat bude informace o vzniku židovských ghett jako prostředku k budoucímu vyhlazení židovské populace na Němci okupovaných územích, o tom jak fungovala , jak byla řízena a jak končila.

Přítomní se seznámí se vznikem varšavského ghetta a o zničujícím tempu jeho vyvražďování a okolnostech, které vedly k tomu, že zbylí židé se rozhodli raději padnou v beznadějném boji, než se nechat povraždit v soukolím konečného řešení židovské otázky, jehož autory jsou Němci..

Nakonec se seznámí s nosnými osobnostmi mezi povstalci, s průběhem bojů a bohužel i s hořkým koncem, který nemohl být jiný.

 

 

17:00 Koncert Corda Magico

Místo konání: Šachova Synagoga

Vstup: 50 Kč

 

Komorní soubor Corda Magico hraje převážně skladby své zakladatelky Nelly Billové. Základ souboru tvoří učitelé Základní umělecké školy F. X. Richtera v Holešově - kytaristky Nelly Billová, Danuše Pospíšilová a Pavel Březina (klávesy).
V současné době s námi spolupracuje Alena Vaculíková (irská flétna, příčná flétna), Irena Salvadori (příčná flétna), Klára Bartošková a Iva Svobodová (zpěv), Jena Veletová (violoncello).

 

 

21:00 Festival očima kamery

Místo konání: zámecké nádvoří

 

Dva dokumentární filmy, které byly natočeny během loňského a letošního roku v Holešově.
„Ve jménu praděda“ - chorvatská televize HRT 2020
Putování za hledáním historie a stop s Tenou Bunčič, pravnučkou významného holešovského rodáka, který působil také jako rabín v holešovské synagoze a odešel do chorvatského Karlovace a zahynul v koncentračním táboře.

 

„Dům lásky“ - Šachova synagoga Holešov
Dokumentární film zpracovaný TV Holešov s průvodci synagogou - Achabem Haidlerem a Vratislavem Brázdilem (2021)

 

ČTVRTEK 22. 7.

9:00-14:00 Seminář „Židé a Morava“  

Místo konání: Zámek Holešov, sala-terrena

 

Populárně naučný seminář pro zájemce o židovskou historii i veřejnost.


Lektoři a vystupující:
Vrchní zemský rabín Efraim Karol Sidon
Mgr. Daniel Soukup, Ph.D. * Tamás Visi * Kamila Cmolová * Tereza Kautská - katedra judaistiky FF Univerzity Palackého Olomouc
Mgr. Pavel Kocman, Ph.D., vědecký pracovník, Pražské centrum židovských studií, katedra Blízkého východu, Univerzita Karlova, FF
ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th.D. /Česká republika - Národní archiv
PhDr. Filip Paulus / Česká republika - Národní archiv
Jiří A. Klimeš
Jakub Schwab - kantor ŽOB a podnikatel v cestovním ruchu
Mgr. Martin Štindl, Ph.D - MZA Brno, SOKA Ždár nad Sázavou

Mgr. Martin Stehlík - jazyková škola Enjoy English

Ing. Karel Bartošek - Město Holešov, odbor kultury a památkové péče

Vratislav Brázdil - MKS Holešov, Šachova synagoga

 

Program semináře:
9:00  zahájení semináře starostou města Mgr. R. Seifertem
9:00-11:00  1. blok semináře
11:00-11:30 přestávka
11:30-14:00 2. blok semináře

 

Coffee Break po celou dobu semináře.

 

 Anotace k přednáškám:

 

Jiří A. Klimeš

19 dopisů Ben Uzielovi aneb "moravští" rabíni a my
Pomocí známého díla rabína S. R. Hirsche, které sepsal ještě předtím, než se stal zemským rabínem Moravy (Mikulov), pootevřeme dveře do světa rabínského učení, židovského života a myšlenkového světa na Moravě v 19. století. 19. století totiž bylo tavícím tyglíkem nejen ve většinové křesťanské společnosti, ale i v té židovské. A Moravou té doby prošly mnohé význačné rabínské osobnosti, které představovaly snad všechny vznikající směry v židovství. Díky dobovým pramenům, citátům a rabínskému pošťuchování uvidíme tento svět ne jako soubor učebnicových dat, ale jako živý a lidský proud, který čeří hladinu duchovního života ještě dnes. Na tuto výpravu jste srdečně zváni!

Tamás Visi - Kamila Cmolová - Tereza Kautská - Daniel Soukup: (1,5 hod.)

Rabín Šabtaj ben Meir ha-Kohen na Moravě ve světle responzí
Přednáška představí významného učence rabína Šabtaje ben Meira ha-Kohena ve světle dobových pramenů, s přihlédnutím k jeho halachické autoritě a na pozadí dějin moravských Židů v 17. století. Téma bude doprovozeno praktickou ukázkou studentek olomouckého Centra judaistických studií, které představí, jak je možné v současnosti kreativně pracovat s historickými prameny.

 

Mgr. Pavel Kocman, Ph.D., vědecký pracovník, Pražské centrum židovských studií, katedra Blízkého východu, Univerzita Karlova, FF

Protižidovská násilí a pogromy v Holešově: historické okolnosti a souvislosti
Město Holešov smutně proslulo třemi krvavými protižidovskými pogromy v letech 1774, 1899 a 1918, které jsou propojeny vnitřními souvislostmi. Nejedná se však o jediné excesy vůči Židům v tomto městě, v roce 1621 byla židovská čtvrť vypleněna vzbouřenými Valachy, v roce 1643 Švédy, což se odrazilo v dobové hebrejské elegii. Smutnou roli měl sehrát Žid z Holešova ve smyšleném spisku o rituální vraždě v Kadani z roku 1650. Přednáška osvětlí historické okolnosti těchto událostí a pokusí se najít souvislosti mezi některými z nich.

 

Jakub Schwab

Osud Reginy Ehrlichové, narozené v roce 1863 v Holešově
Hlavním předmětem referátu je představit život a osud Reginy, pocházející z významné holešovské rodiny Ehrlichů, která opustila Holešov ve velmi mladém věku směrem do Ostravy a již se sem nikdy nevrátila. Na rozdíl od dalších potomků rodiny tudíž není její jméno uvedeno ani v hromadném epitafu, který byl na jeden z rodinných náhrobků na holešovském židovském hřbitově doplněn po skončení 2. světové války. Protože jsem sám Regininým praprapravnukem, chtěl bych dále pohovořit i o cestě, která mě přivedla k zájmu o rodinnou historii, korunovanou příběhem o nalezení hrobů Regininých rodičů.

 

Jakub Schwab
Židovský cestovní ruch v Holešově
Rabín Šach je v židovské tradici považován za jednoho z předních učenců nejen ve své době, ale i časů následujících až do dnešních dnů. S tím souvisí i vzrůstající zájem tradičních Židů o návštěvu místa jeho posledního odpočinku v Holešově. Protože se židovským cestovním ruchem zabývám více než dvacet let, rád bych přednesl svůj pohled na fenomén poutníků k Šachovu hrobu v kontextu nejen Čech a Moravy, ale i celé střední Evropy.

 

Ing. Karel Bartošek

Příběhy translokace židovského obyvatelstva v Holešově

 

 

15:00 Exkurze na hrad Kurovice pro lektory a posluchače semináře

Místo konání: Kurovice

 

Odborná prezentace objektu, jeho historie a objevených hebrejských nápisů.


Kurovickým hradem vás provedou Mgr. J. Štětina, Dr. Dalibor Janiš, Dr. Daniel Soukup, Ing. Karel Bartošek a Ing. Martin Malina.

 

 

18:00 Zuzana Wirthová a Tomáš Fingerland - „Dalekým a blízkým“ hebrejské písně, ladino, jidiš…

Místo konání: Šachova synagoga

Vstup: 60 Kč

 

Zuzana Whirtová / zpěv, perkussions
Tomáš Fingerland / kytara, cigarbox, zpěv

 

Jako motto večera jsme vybrali biblický citát z proroka Izajáše: "Mír a zdar dalekému i blízkému...", שלום לרחוק ולקרוב (Iz. 57:19). Zveme vás do poklidné atmosféry lidových židovských písní, ať už v jazyce východoevropských Židů, jidiš, nebo v jazyce sefardských, španělských Židů, ladino. Zazní i několik dnes už tradičních písní izraelských v moderní hebrejštině, ivrit. Šalom dalekému, v Izraeli i jinde ve světě, ale také dalekému v čase, všem těm, kteří tuhle muziku tvořili. A šalom blízkému, vám, kteří přijdete na schůzku s námi.

 

 

20:00 Jazzový večer – Milan Kašuba Trio

Místo konání: zámecké nádvoří

Vstup: 90 Kč

 

Jazzový večer pod vedením legendárního brněnského jazzového kytaristy Milana Kašuby. Zazní vybraná díla amerických židovských autorů, jako jsou bratři Gershwinové, také němečtí židovští jazzoví autoři a jako „bombonek“ na závěr Jacques Offenbach v jazzové úpravě. To vše bude osvěženo i novinkami v repertoáru.

 

Účinkují:
Milan Kašuba - kytara
Vincenc Kummer - basa
Dáša Ubrová - zpěv

 

PÁTEK 23. 7.

13:00 Hudební dílna Aidy MUJAČIĆ

Místo konání: Šachova synagoga + Obřadní síň u židovského hřbitova

Vstup: zdarma

Pozor - zrušeno pro nemoc

 

Ve workshopu se účastníci naučí bosenskou židovskou píseň, jejíž kořeny jsou ve středověkém Španělsku, z něhož byli Židé v 15. století vyhnáni.
Usadili se i na Balkáně, uchovali si jazyk své domoviny, jak poznají účastníci workshopu při nácviku textu písně. Součástí workshopu je i přesah k nedávné minulosti,
kdy došlo v 90. letech 20. století k válce na území bývalé Jugoslávie.
Osobní zážitky lektorky workshopu tvoří pozadí vysvětlující potřebu zachování multikulturního světa a potřeby respektu k jiným náboženstvím, jazykům a zvykům.

Délka hudební dílny = cca 3 hod., hudební dílna je vhodná pro všechny zájemce (od 6-99 let) s chutí zpívat a dozvědět se něco nového.
Účastníci společně vystoupí s Aidou Mujačič při večerním koncertu od 20:00 na zámeckém nádvoří.

 

 

14:00 Příběhy krnovské synagogy

Místo konání: Šachova synagoga

Vstup: 30 Kč

 

Zajímavosti o Krnovské synagoze s Jiřím Strnadem.

 

 

15:30 Meziválečný sionistický skauting

Místo konání: Šachova synagoga

Vstup: 30 Kč

 

Přednáška - Jitka Radkovičová - Tiky, Junák - český skaut.

 

 

17:30 Zamyšlení z Tóry 

Místo konání: Šachova synagoga

Vstup: 30 Kč 

Povídání s  Tomášem Sedlákem B.Th. – průvodcem Krnovské synagogy.

 

 

20:00 Aida Mujačič a Pavel Straka - „Židovské písně Bosny ve staré španělštině (ladinu) ze sbírky Ludvíka Kuby“

Místo konání: zámecké nádvoří

Vstup: 100 Kč

Pozor - zrušeno pro nemoc

 

Zpěvačka a pianistka Aida Mujačič, narozená v Bosně, představí písně ze sběrů českého etnografa a malíře Ludvíka Kuby, které prováděl na území Bosny koncem 19. století. Jedná se o písně židovské ve staré španělštině (v jazyce ladino), ale i městské písně slovanské spojené s dalšími tamními náboženstvími (pravoslaví, katolictví, islám). Jde o žánr milostné touhy – „sevdalinky“. Pracuje s tzv. sound walking, kdy se snaží pouze svým hlasem provádět po terénu, v němž probíhá koncert. Metaforické označení „zvuková sprcha“ pak mluví o tom, jak by se měl cítit posluchač při zpěvu Aidy.
Jako muzikoložka se zabývá výzkumy Ludvíka Kuby, který mapoval mimo jiné i hudbu bosenského regionu. Kromě hudby se zabývá i experimentálním divadlem, je autorkou a režisérkou surrealistického představení Druhá kůže. Také se snaží propojovat různé druhy umění s prostorem a místem ve kterém se hraje, s důrazem na ekologická a enviromentální témata.
Zpěvačka a pianistka, která přes klasické školení získané v rodné Bosně a Herzegovině prošla transformací svých zájmů do oblasti tradiční hudby rodné vlasti (kde vedle písní pravoslavných, muslimských i katolických představuje i repertoár sefardských židů zpívaných v ladinu, fakticky středověké španělštině), moderní až postmoderní přístupy k wordmusic (v kapele Korjen) a avandgardního nejen freejazzu (kvartet Freetime britského saxofonisty George Haslama, volný improvizační až bigband Strakův pojízdný cirkus). Jako muzikoložka se zabývá výzkumy Ludvíka Kuby, který mapoval mimo jiné i hudbu bosenského regionu. Kromě hudby se zabývá i experimentálním divadlem, je autorkou a režisérkou surrealistického představení Druhá kůže. Také se snaží propojovat různé druhy umění s prostorem a místem ve kterém se hraje, s důrazem na ekologická a enviromentální témata.

 

SOBOTA 24. 7.

9:30 Big Band Holešov Josefa Hájka & Peter LIPA - „A GLEZL LIPA TEY“ (šálek lipového čaje).

Místo konání: zámecké nádvoří

Vstup: 100 Kč

 

 

11:00 „Historie páleničářství na Vizovicku začíná už v 16. století“ - Rudolf Jelinek - slovem i chutí

Místo konání: zámecké nádvoří

 

Úloha židovského obyvatelstva v budování páleničářské tradice.“
Království slivovice a košer produktů – prezentace hlavního partnera festivalu Rudolf Jelinek, Vizovice v podání prokuristy firmy Ing. Vladimíra Darebníka.

 

 

18:00 Hlupáci z Chelmu a jejich příbuzní

Místo konání: Kino Svět

Vstup: 70 Kč

 

Vybrané kapitoly z dějin města hlupáků podle povídek Isaaca Bashevise Singera, amerického spisovatele polsko-židovského původu, jehož 30. výročí úmrtí si v tento den připomínáme. Singer tvořil téměř výhradně v jidiš; napsal řadu novel, knih pro děti, esejů a článků, je nositelem Nobelovy ceny za literaturu. Jeho Hlupáci z Chelmu lehce připomínající český Kocourkov jsou mírně absurdním vyprávěním o dějinách chudého městečka, kterému vládne Gronam Vůl s pětičlennou radou jemu podobných "mudrců. “Celý příběh se točí kolem toho, že se v jazyce objeví slovo "krize" a Chelm si najednou uvědomí, že se v té krizi nachází a že je třeba ji řešit. Jak to však může dopadnout, řeší-li krizi ti nejhloupější…
Účinkují členové souboru D6K a hosté.

Dramatizace a režie: Vladimíra Dvořáková

 

 

19:00 Festivalově pod hvězdami” - Open air - letní noc na zámeckém nádvoří - Kaschauer Klezmer Band Košice

Místo konání: zámecké nádvoří

Vstup: v předprodeji 150 Kč, na místě 190 Kč (celý večerní blok)

 

Kaschauer Klezmer Band Košice

Počátky klezmerové hudby se v mlze dějin ztratily. Někteří hudební historici umisťují původ této hudby na přelomu 18. až 19. století, jiní považují okamžik narození klezmeru na přelomu 17. až 18. století v částech východní Evropy nejhustěji osídlených Židy (v současném Polsku, Bělorusku, Litvě, Moldavsku, Ukrajině a Rumunsku). Víme však, že klezmer hrál také z Lotyšska, Ruska, Maďarska, Srbska a Chorvatska do Řecka a Turecka. Existují písemné důkazy, že hráči Klezmeru byli také na Slovensku, zejména v Bratislavě. Lze také důvodně předpokládat, že klezmer se hrál na východním Slovensku a na Rusi (Karl Benyovszky, Pictures of Pressburg ghetto).
Cílem této kapely je interpretovat klezmerovou hudbu prostou vytříděnou lidovými hudebními tradicemi východní Evropy, balkánského, slovenského a romského folklóru obohaceného o prvky klasické a moderní hudby.
Inspirace k vytvoření našeho repertoáru pochází z nahrávek evropských klezmerových kapel z Amsterdamu, Bratislavy, Budapešti, Krakova i orchestrů ve Spojených
státech. V repertoáru Kaschauer Klezmer Band jsou adaptace tradičních klezmerových melodií v různých rytmech - od polky přes valčík až po velmi rychlé taneční beaty a instrumentální skladby inspirované balkánskými, ruskými a arabskými melodiemi, ovlivněné východoslovanským folkovým cítěním.

 

 

20:30 Rabi Gabi a.g. & taneční soubor Hradišťan

Místo konání: zámecké nádvoří

Vstup: v předprodeji 150 Kč, na místě 190 Kč (celý večerní blok od 19:00)

 

Rabi Gabi - klezmer po moravsku

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

VÝSTAVA: Expedice Noemova archa 

Od-do: 20.7.-24.7.2021 (14:00-18:00)

Místo konání: Kino Svět, sklepení a přilehlé prostory 

 

Interaktivní multimediální výstavu prací žáků výtvarného a literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy F. X. Richtra Holešov.

V průběhu konání celého festivalu můžete navštívit a meditovat nejen nad současným stavem světa v příjemném chladivém prostředí sklepení pod kinem Svět v Holešově, kam vás zve náš slavný rabín Šach, kterého můžete vidět v mnoha podobách ve foyer kina, zatímco v podzemí se můžete nechat unést zvukovými a vizuálními instalacemi na téma Noemova archa. Projekt připravili žáci a pedagogové ZUŠ Holešov. Součástí expozice je také sobotní výtvarná dílna, kdy je možné vyrobit si vlastní zvířecí masku či knihu s vlastními ilustracemi pod vedením absolventů výtvarného oboru ZUŠ Holešov.

 

VÝSTAVA: Translokační plány židovských obydlí v 18. století 

Od: 20.7.2021

Místo konání: Zámek Holešov, arkády

 

Výstrava ve spolupráci s Národním archivem Česká republika

 

VÝSTAVA: Zázračný rabín Šach a tajuplné židovské město 

Od: února 2021

Místo konání: outdoorová, historická část města

 

VÝSTAVA: Židovské tradice a zvyky

Od-do: 20.7.-29.8.2021

Místo konání: Obřadní síň u židovského hřbitova

 

Výstava seznamuje s židovskými tradicemi, náboženstvím a historií na území Čech a Moravy. Vychází přitom především ze sbírek a stálých expozic Židovského muzea v Praze.

 

Šachův školní kalendář 

V rámci připomínky 400. výročí narození rabína Šacha pracovaly děti ze ZUŠ Holešov ve školním roce 2020/2021 na sérii portrétů tohoto významného učence. Vzhledem k faktu, že rabín je symbolem učení a moudrosti a zároveň židovský rok začíná vždy v září, rozhodli jsme se použít ty nejpovedenější obrázky k vytvoření školního kalendáře na rok 2021/ 2022, který by měl mimo obrázků obsahovat i vybrané citáty z talmudu a inspirovat pedagogy i děti k moudrosti a vzdělání.

 

Festivalová nabídka knižních nakladatelství - Garamonod, Sefer, p3k a další ...

 

Ke knize patří dobré vínko… I u nás bude na výběr – vše KOŠER

Košer vína (bílá, červená) a košer mošt (červený) z Izraele z vinařství Barkan a Carmel od dodavatele Terra vinifera, s.r.o.

Česká košer vína (bílé, růžové, oranžové, červené) a mošt (červený) z Českého vinařství Chrámce, s.r.o.

 

  

WORKCAMP Jewish Holešov 2021

Mezinárodní brigáda dobrovolníků

 

ŽIDOVSKÁ GASTRONOMIE

Od-do: 20.7.-24.7.2021

Místo konání: Zámecká restaurace - Chateau catering Holešov

Vyberte si z jídelního lístku

 

Poznejte rozmanitost židovské kuchyně a přijďte ochutnat tradiční židovská jídla, jako je šoulet, cimes, kuglu, pečenou kachnu s jablky, kreplach i spoustu dalších… (jídla jsou podle židovské receptury, ale nejsou košer).

 

Židovská kuchyně v kostce

Nejčastěji skloňovaným slovem v židovské kuchyni je hebrejský výraz "košer", jímž se označuje rituálně čistý "nezávadný" pokrm nebo nápoj.
Židovská kuchyně bude pro milovníky české kuchyně racionální a málo tučná, ale bohatá na vitamíny. Jejím základem je hovězí, telecí a skopové maso, ryby a drůbež. Kromě šouletu (husí, hovězí a skopové celé hodiny dušené s luštěninami) je typickým jídlem kreplach (taštičky plněné umletými hovězími játry a cibulí), kolduny (náplň ze skopového s česnekem, pepřem a majoránkou), blincesy (osmažené tvarohové lívanečky) a kugl (dokřupava opečené bramborové těsto) nebo gefilte fiš (plněná ryba v rosolu)
Z moučných jídel je typická cgala neboli barches (sobotní chléb podobný vánočce, připravovaný na šábesový stůl) a "přesné chleby" (macesy z nekvašeného chleba, které připomínají biblické chleby pečené před vyvedením z Egypta).
Židovská kuchyně je také typická hustými polévkami (boršč, "svatební" slepičí vývar "zlatý joich", hrachová, čočková, ale také jahodová polévka s vínem, polévka ze švestek, jablek či citrónu). Za zmínku stojí i gigantické užívání česneku, který je v židovské komunitě považován za "všelék".

 

Vstupenky na festival:

Vstupenky v předprodeji na Informačním centru, nebo na místě před začátkem akce
Permanentka na všechny akce festivalu od 20.-24.7.2021
Dospělí: 590 Kč, senioři/ZTP/studenti 390 Kč 

Program FŽK 2021 ke stažení

 

Změna programu vyhrazena

 

« Zpět