informace o vstupenkách

Vstup na všechny akce je volný, pokud není uvedeno jinak.

Vstupenky lze zakoupit v předprodeji na MIC Holešov, online nebo na místě před začátkem akce.

Kapacita omezena. Děti mají na všechny akce festivalu vstup zdarma.


Kromě vstupenek na jednotlivé akce nabízíme také celodenní vstupenku na sobotu a vstupenku na sobotní festivalový večer.


Ke stažení nabízíme PROGRAM FESTIVALU, PROGRAMOVÝ PŘEHLED a FESTIVALOVÉ NOVINY.

úterý, 23. července

14.00, plácek před Šachovou synagogou

ŠACHOVA SYNAGOGA


komentovaná prohlídka

60 minut


Šachova synagoga v Holešově patří mezi nejvýznamnější památky v ČR. Jelikož je tato synagoga dnes již jedinou synagogou tzv. polského typu, která se zachovala v původní podobě, bývá označována jako světový unikát. Své jméno nese po významném učenci, rabínu Sabbatai ben Meir ha-Kohenovi, který je pochován na nedalekém židovském hřbitově.


Ve druhém patře, bývalé mužské studovně, je instalována studovna rabína Šacha, v níž jsou vystaveny jeho nejvzácnější knihy. Strop této místnosti zdobí jedinečné malby z roku 1737. Synagoga byla k bohoslužebným účelům využívána do 20. let 20. století, kdy se náboženský život místních židů přesunul do Nové synagogy.

15.15, Nová synagoga

PIETNÍ VZPOMÍNKA


pieta

30 minut


Pietní vzpomínka proběhne na místě, kde stála Nová synagoga. Ta byla v srpnu 1941 vypálena holešovskými kolaboranty a v březnu následujícího roku bylo její torzo zcela zničeno.

16.00, Šachova synagoga

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ + AVRIX


zahájení a koncert

75 minut


Slavnostní zahájení 24. ročníku festivalu doplní koncert holešovského hudebního souboru AVRIX, který letos slaví 20 let od prvních interpretací sefardských písní. Původně se soubor věnoval renesanční loutnové hudbě, v návaznosti na účinkování v rámci festivalu Ha-Makom si rozšířil repertoár o skladby, které vyšly na albu Sefardské písně.


Účinkují Kateřina Jurášková (zpěv), Danuše Pospíšilová (kytara), Miroslava Kollerová (bicí) a Tereza Vondráková (flétna).

17.30, hřiště u Centra pro seniory

ARCHA NOEMOVA


divadelní procházka

30 minut


Scénická plavba dílny juis pro malé i velké, která nabízí dobrodružný průzkum a otevírá téma lidské odpovědnosti za stav přírody.


Skrze mytické příběhy, které jsou uloženy v naší kolektivní paměti, se snažíme vztáhnout k zapomenutým místům někdejší židovské čtvrti. Příběh, který v sobě nese vyprávění o Noemově arše, zrcadlí lidskou pošetilost a zkaženost, ale zároveň je oslavou rozmanitosti a nespoutanosti přírody.


Připravili Tomáš Novák, Mariana Luisa Habrová a Hugo Kuhl.

18.00, plácek před Šachovou synagogou

ŽIDOVSKÉ POHÁDKY I.


poslechová relace

15 minut


Pohádka o princi, jemuž každý tvrdil, že je bezchybný, až tomu sám uvěřil. Teprve po velké životní lekci pochopil, že je třeba respektovat, aby mohl být respektován.


Pohádku Princ vyhnanec čte holešovský vypravěč Jaroslav Svoboda.

19.30, New Drive Club

PAN HALPERN A PAN JOHNSON


divadelní představení

120 minut


Na židovském hřbitově v New Yorku pan Joseph Halpern právě pochoval svou ženu. Do jeho smutného rozjímání nečekaně vstupuje pan Dennis Johnson, aby mu sdělil velmi důležitou informaci, v níž hlavní roli, jak tomu v životě bývá, hraje osudová žena. Postupně odkrývají všechny vrstvy toho nejpodstatnějšího, co existuje – totiž vzájemných mezilidských vztahů v manželství i mimo ně.


Připravilo divadlo Ha Šnajim. Účinkují Tomáš Vodvářka a Jan Sieber. Výprava Marta Roszkopfová. Hudba a technická spolupráce Jan Bílek. Text sleduje Alena Sieberová. Režie Miloslav Čížek.


Vstupné 190 Kč.


On-line předprodej vstupenek zde.

středa, 24. července

13.30, Šachova synagoga

„PRVNÍ POGROM“ V HOLEŠOVĚ


přednáška

60 minut


Přednáška Mgr. Jana Machaly o nejstarším zdokumentovaném pogromu v Holešově z roku 1774.


Na počátku tohoto pogromu stálo obvinění z rituální vraždy, zločinu ještě obestřeného středověkými pověrami. Vyšetřovatelé zločinu a soudci však již byli vázáni novým zákonem, který v osvícenském duchu dláždil cestu k moderní době prosté pověrčivosti.


Přednáška se zaměří jak na zločin samotný, tak i na jeho dobové a místní souvislosti, které vyústily v sérii násilností v Holešově a širokém okolí, a také na jeho odkaz v pozdějších dobách.


Vstupné 50 Kč.


On-line předprodej vstupenek zde.

15.00, plácek před Šachovou synagogou

TRANSPORT ZA VĚČNOST


scénické čtení

40 minut


Hugo Kuhl čte z knihy Františka Tichého inspirované skutečnými příběhy chlapců, kteří žili v Praze a v Terezíně v letech 1940–1943.


František Tichý (1969) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK a v roce 1993 založil s přáteli alternativní Gymnázium Přírodní škola, kde pracuje dodnes. Od roku 2009 se spolu se svými studenty intenzivně věnuje životu a tvorbě dětí v terezínském ghettu. V roce 2014 vydal životopisnou knihu Petra Ginze s názvem Princ se žlutou hvězdou, napsal a se studenty nastudoval divadelní hru Terezínské zvony, která se věnuje životu v dětském domově Nešarim.

16.00, Šachova synagoga

OČITÝ SVĚDEK


filmová projekce

93 minut


Dokumentární anatomie poválečného masakru na Švédských šancích u Přerova v režii Jiřího Havelky s herci Národního divadla v Praze.


Masakr na Švédských šancích proběhl u Horní Moštěnice na návrší Švédské šance v noci z 18. na 19. června 1945. Tehdy příslušníci 17. pěšího pluku z Petržalky pod vedením poručíka OBZ Karola Pazúra a osvětového důstojníka Bedřicha Smetany zmasakrovali 265 obyvatel Dobšiné, Kežmarku, Gelnice, Mlynice a Janovy Lehoty u Žiaru nad Hronom. Povraždění byli karpatští Němci a Maďaři, ale i několik Slováků. Naprostou většinu zabitých tvořily ženy a děti.


Projekce se koná ve spolupráci s Národním divadlem v Praze.

18.00, Šachova synagoga

BUDDHISMUS OČIMA JUDAISMU – TŘI PERSPEKTIVY


přednáška

75 minut


Přednáška Mgr. Aleše Weisse, Ph.D., popisuje základní osy kontextualizace buddhismu v židovských náboženských textech a jeho místo v moderním judaismu. Zaměříme se na tři na sebe navazující modely fungování buddhismu v židovské náboženské literatuře od konce 18. století až do současnosti. Buddhismus zde vystupuje jako nástroj polemiky a sebedefinice, jako forma spirituality plně kompatibilní s judaismem a jako náboženský konkurent judaismu představující ohrožení jeho sociální i ideové integrity.


Mgr. Aleš Weiss, Ph.D., absolvoval religionistiku na FF UK. Dlouhodobě pobýval v Izraeli, kde studoval na Pardes Institute of Jewish Studies a jako hostující výzkumník na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Pedagogicky působí na Lauderových školách v Praze a jako externista na Pražském centru židovských studií při FF UK.


Vstupné 50 Kč.


On-line předprodej vstupenek zde.

20.00, Šachova synagoga

ŽIDOVSKÁ HUDBA A KLEZMER PRO DVĚ VIOLONCELLA


rodinný koncert

90 minut


Koncert v podání renomovaných pražských violoncellistů Dominiky Weiss Hoškové a Jiřího Hoška, které doplní děti Adina, Noa, Micha a Amos Weissovi.


Rodinný ansámbl Weiss Family, v čele s Jiřím Hoškem a Dominikou Weiss Hoškovou, představí svůj jedinečný koncert, který navazuje na dlouholetou tradici a úspěch předchozích vystoupení a nabídne posluchačům poutavou směs klezmerových melodií, které jsou neodmyslitelně spjaty s bohatstvím židovské kultury. V historickém a duchovně významném prostředí Šachovy synagogy v Holešově tak bude mít publikum možnost prožít nezapomenutelný hudební zážitek, který odráží rodinné hudební dědictví a vášeň pro zachování kulturního dědictví.


Vstupné 200 Kč.


On-line předprodej vstupenek zde.

21.30, Nová synagoga

NOČNÍ PROHLÍDKA NOVÉ SYNAGOGY


komentovaná prohlídka

50 minut


Jedinečný noční zážitek, v rámci kterého se Mgr. Jan Machala pokusí zrekonstruovat příběh někdejší dominanty židovské čtvrti v Holešově.


Nová synagoga patřila v 1. polovině 20. století mezi dominanty města Holešova – po druhé světové válce po ní však zůstaly jen vzpomínky a fotografie. Teprve před několika lety doplnily vzhled náměstí skromný pomník a kameny vyznačující část půdorysu zničené budovy. Cílem noční komentované prohlídky, která se koná na výročí prvního žhářského útoku, bude připomenout návštěvníkům Novou synagogu v dobách její slávy a také okolnosti jejího zániku – to vše takříkajíc „na místě činu“.


Sraz ve 21.30 před Šachovou synagogou.


Vstupné 100 Kč.


On-line předprodej vstupenek zde.

čtvrtek, 25. července

15.30, židovský hřbitov

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV


komentovaná prohlídka

40 minut


Židovský hřbitov v Holešově má svůj původ zřejmě již ve 2. polovině 15. století. Nejstarší dochovaný náhrobek je z roku 1646 a první písemné zmínky pocházejí z roku 1651. Nejstarší náhrobky se nacházejí ve středozápadním prostoru, zhruba mezi obřadní síní a tumbou rabína Šacha. Vedle hrobů významných osobností (vzdělanec M. Winder, rabíni J. B. Feilbogen a J. Freimann) je nejnavštěvovanějším hrobem tumba Šabtaje ben Meira ha-Kohena.


Provádí Jaroslav Achab Haidler, český herec, překladatel a hebraista, který působí v Činoherním studiu v Ústí nad Labem a s festivalem Ha-Makom dlouhodobě spolupracuje.


Vstupné 100 Kč.


On-line předprodej vstupenek zde.

16.30, Šachova synagoga

OČAROVANÉ SVĚTY – JUDAISMUS A UNIVERZUM HARRYHO POTTERA


přednáška

60 minut


Přednáška Mgr. Nikoly Svobodníkové a Theresy Hermann z Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP.


Spojení slov „judaismus“ a „magie“ může působit podivně. Praktiky, jimž bychom mohli přiřknout přízvisko „čarodějné“, nemusíme ovšem hledat jen na stránkách smyšleného vyprávění. Magie má v judaismu velmi dlouhou a silnou tradici a do dnešní doby zastává důležitou roli v některých židovských komunitách. Představíme možné paralely mezi těmito dvěma světy, zejména kategorii boje „dobra“ a „zla“. Nabídneme příklady aspektů židovské magie, které mohly mít vliv na vznik potterovských románů a zodpovíme otázku, zda a jak ovlivnil Harry Potter současné magické myšlení a praxi v rámci moderních židovských komunit.


Vstupné 50 Kč.


On-line předprodej vstupenek zde.

18.00, Šachova synagoga

SVATÍ ĎÁBLOVÉ A OTCOVÉ DIVŮ


přednáška

60 minut


Přednáška Mgr. Daniela Soukupa, Ph.D., o postavách falešných mesiášů v literatuře.


Literární vědec Pavel Eisner v roce 1945 napsal, že falešný mesianismus na sebe může brát mnoho podob. Tyto různé formy však spojuje „pokřivenost od malička a rouhavá lež svatokrádežná“. Slova týkající se románu Jiřího Weila Makanna: Otec divů lze vztáhnout rovněž na další díla české a světové literatury, jejichž hrdinové jsou odrazem historických postav židovských mesiášů. V přednášce bude na zobrazení tohoto tématu poukázáno v textech I. B. Singera, Olgy Tokarczuk, Pavla Brycze a Jiřího Weila.


Vstupné 50 Kč.


On-line předprodej vstupenek zde.

19.30, Šachova synagoga

FEUILLETON


scénická rekonstrukce

60 minut


Veselohra Maxe Windera v podání sdružení N. P. K.


Max Winder (1853–1920) byl židovský učitel a spisovatel. Absolvoval kurz pro učitele na obecné škole a poté působil např. v Karlově Vsi a Šafově. Od roku 1895 vyučoval v Holešově na německé židovské obecné škole a od roku 1901 byl také ředitelem malého pedagogického sboru o třech členech. Po zrušení školy v roce 1919 se odstěhoval zpět do rodného Kolína, kde krátce nato zemřel. Šlo o velmi vzdělaného muže, který hovořil plynně česky a české vlastenecké ideje mu nebyly cizí. Ludwig Winder, jeho syn z druhého manželství, byl významným představitelem tzv. pražského kruhu.


Účinkují Jarmila Pokorná, Karel Bartošek, Tomáš Malének, Jaroslav Svoboda a Vladimír Dočekal. Hudební nálady Zdeněk Janiš. Dozor Vladimíra Dvořáková.


Vstupné 50 Kč.


On-line předprodej vstupenek zde.

21.00, Šachova synagoga

SYNONYMA


filmová projekce

123 minut


Francouzsko-izraelsko-německá tragikomedie Nadava Lapida z roku 2019.


Yoav, izraelský mladík, který zrovna přišel do Paříže, se z poněkud komických důvodů ocitne nahý a bez všech osobních věcí v koupelně prázdného a studeného bytu. Zachrání ho Emile a Caroline, pár, který žije o patro výš. Yoav dostane peníze a oblečení, aby mohl začít nový život. I když utíká před svou rodnou zemí, kterou shledává jako „odpornou, páchnoucí, obscénní a sprostou“, před svojí identitou v pronikavé a ostré satiře Nadava Lapida uniknout nedokáže. Je jedno, jakým jazykem mluvíte, některých rodných synonym se prostě zbavit nelze.


Vstupné 70 Kč.


On-line předprodej vstupenek zde.

pátek, 26. července

10.00, plácek před Šachovou synagogou

K MOŽNOSTI EXISTENCE


otevřená diskuse

60 minut


Společné úvahy pořadatelů a návštěvníků festivalu k budoucnosti festivalu, jeho směřování a smyslu. Reflexe a projevy budou sloužit jako podklady k přípravě 25. ročníku festivalu.


Diskusní dialog vedou Jaroslav Achab Haidler a Hugo Kuhl.

13.30, Šachova synagoga

IZRAEL PŘED 7. ŘÍJNEM 2023 A PO NĚM


přednáška

90 minut


Dokonale vycvičené síly teroristické organizace Hamás provedly 7. října 2023 kombinovaný útok přes ochrannou bariéru, která obklopuje Pásmo Gazy. Teroristé docílili dokonalého momentu překvapení a jejich nelítostný útok zničil obranná postavení a ubytovací tábory izraelské armády; současně zahájil strašlivý masakr obyvatel přilehlých izraelských sídel. Není zločin proti lidskosti, který by nespáchali – zůstal po nich obraz naprosté apokalypsy. Překvapení izraelští politici a armáda reagovali pomalu a trvalo dlouhé tři dny, než armáda opět ovládla izraelské území. Důsledky byly děsivé a jsou všeobecně známé; následovala letecká ofenzíva cílící na všechny cíle Hamásu a po ní pozemní operace, která trvá dodnes.


Přednáší vojenský historik a člen prostějovského spolku Hanácký Jeruzalém Ing. Jaromír Vykoukal.


Vstupné 50 Kč.


On-line předprodej vstupenek zde.

15.30, plácek před Šachovou synagogou

AMERIKA & PROCES


poslechová relace a scénické čtení

60 + 30 minut


Poslechová relace alba Amerika skupiny Kafka Band z roku 2019 a čtení Tomáše Nováka z úryvků románu Proces Franze Kafky ve scénickém diptychu.


Vstupné 50 Kč.


On-line předprodej vstupenek zde.

18.00, Šachova synagoga

ŠABAT


komponovaný pořad

60 minut


Šabat je nejdůležitějším židovským svátkem i přesto, že se opakuje každý týden. Jeho slavením si židé připomínají sedmý den od počátku stvoření světa, kdy Bůh ustal s tvořením a tento den posvětil jako den odpočinku. Dodržování šabatu jako svátečního dne je zakotveno dokonce i v Desateru.


Odvaha k životu paradoxně také znamená nebát se odpočívat. Nenechat se věčně hnát a štvát jenom tím, co nestíháme. Firmou, prádlem, domácností. Špatnými zprávami a nestydatými polopravdami médií a politiků. Moderní doba tomu říká vyumělkovanými slůvky: informační detox, zdravá prokrastinace, duševní hygiena. Postaru se říkávalo šabat. Klid a produchovnění. Protože jinak se celý život stane jen honbou za vším možným jen proto, abychom si na jeho konci museli spolu s autorem Knihy Kazatel říci: „marnost nad marnost“. Nic nového pod sluncem. V tradičním cyklu ročního studia tóry připadá (shodou okolností) na tento šábes slovo ze 4. knihy Mojžíšovy – „Ten, kdo dokáže horlit pro harmonickou svobodu a proti modlám, tomu i Já poskytnu harmonii pokoje.“ A tak se ten pozdní podvečer pokusme společně v prostorách synagogy a jejím tajemném šeru zamyslet, zda není „detox“ občas vlastně příjemný a zda snad některé naše „starosti a povinnosti“ nejsou taky do jisté míry modlami.


Pořad uvádí Jaroslav Achab Haidler, český herec, překladatel a hebraista, který působí v Činoherním studiu v Ústí nad Labem a s festivalem Ha-Makom dlouhodobě spolupracuje.

19.30, Šachova synagoga

PROMĚNA


divadelní esej

20 minut


Zvukově-obrazová esej o přijetí vlastní identity, která se opírá o povídku Proměna Franze Kafky a nabízí pomalý průzkum mikrosvěta, v němž se zhmotňují hranice empatie, ale také cesty, jak díky vztahu k okolí najít na světě vlastní místo.


Připravil kolektiv juis. Účinkují Mariana Luisa Habrová a Hugo Kuhl.


Vstupné 20 Kč.


On-line předprodej vstupenek zde.

20.00, Šachova synagoga

DVOŘÁKOVÁ / LEBAS – SPÍCÍ FONTÁNA


koncert

80 minut


Mimořádnou lahůdku k poctě Renée Lebas podává Vladimíra Dvořáková a její hudební přátelé.


Renée Lebas se narodila v roce 1917 v Paříži do židovské rodiny s rumunskými kořeny. Už ve 30. letech vystupuje v kabaretech a spolupracuje s Raymondem Assem, který stál za slávou Édith Piaf. V roce 1939 vydává první desku a otevírá se jí slibná kariéra.


Při hromadném zatýkání židů v roce 1942 se Renée zachraňuje útěkem do Švýcarska, kde pokračuje v pěvecké kariéře. Naposledy veřejně vystoupila v roce 1963, poté se věnovala podpoře mladých umělců. Tato velká dáma francouzského šansonu, která nazpívala Hatikvu, píseň o naději, mnohem dříve, než se stala hymnou Izraele a jejíž osud zůstává v zapomnění, zemřela v prosinci 2009.


Účinkují Vladimíra Dvořáková (zpěv), Zdeněk Janiš (piano, kytara), Ester Dvořáková (saxofony, klarinet, zpěv) a Magdalena Kučerková (housle).


Vstupné 190 Kč.


On-line předprodej vstupenek zde.

21.30, plácek před Šachovou synagogou

POSTAVA K PODPÍRÁNÍ


filmová projekce

38 minut


Absurdního podobenství Pavla Juráčka a Jana Schmidta z roku 1963.


„Co člověka odlišuje od zvířete na pět?“ „Rozum?“ „Ne! Kázeň!“ Alegorie Postava k podpírání burcujícím způsobem obnažuje lidskou posedlost řádem, která člověka činí kyselým a otupělým. Ústřední postava snímku, muž, který si vypůjčil jednoho dne kočičího společníka a na druhý den se jej pokouší usilovně vrátit, aby nebyl pokutován, prožívá drama bez konce. Půjčovna není k nalezení, a tak muž s kočkou v aktovce kráčí bludištěm chodeb, čekáren a kanceláří, aby si nakonec na své břímě zvykl.


Vstupné 50 Kč.


On-line předprodej vstupenek zde.

sobota, 27. července

10.00, zámecké nádvoří

JAN SMIGMATOR & BIG BAND HOLEŠOV


swingové matiné

80 minut


Jan Smigmator je zpěvák, který na hudební scéně 21. století s noblesou a elegancí sobě vlastní ztělesňuje odkaz swingových králů. Jeho výjimečný hlas, osobitý styl, bezchybné frázování, pódiová prezentace a přirozený cit pro swing ho řadí mezi přední interprety tohoto žánru nejen u nás, ale i v Evropě.


Big Band Holešov je výrazným hudebním tělesem, které pravidelně kultivuje hudební sekci holešovského kulturního programu, a to již od svých počátků v roce 2004. Repertoár tvoří swingové a jazzové standardy v moderních úpravách.


Vstupné 250 Kč.

Zlevněné vstupné 150 Kč.


On-line předprodej vstupenek zde.

11.30, zámecké nádvoří

RUDOLF JELÍNEK – PODNIKATEL, KTERÝ ŽIL VŽDY NAPLNO


prezentace a ochutnávka produktů

30 minut


Před téměř 100 lety, v roce 1926, propůjčil Rudolf Jelínek svoje jméno svému podniku na výrobu pálenek. Jak se z otcova nejstaršího syna stal úspěšný podnikatel? Jak Rudolf Jelínek přispěl k tradici moravského páleničářství a jaké byly jeho nejvýznamnější úspěchy?

15.00, náměstí Dr. E. Beneše

JOUDA A MORDCHE V HOLIŠOJI

+ PŘIJĎTE SI S NÁMI ZATANČIT!


taneční vystoupení a výuka

60 minut


Chasidské tance v úpravě taneční skupiny Rut pod vedením Evy Štefkové. Po tanečním vystoupení bude následovat výuka izraelských tanců pro veřejnost.


Skupina Rut je jedním z prvních souborů v České republice, který reprezentuje židovskou kulturu. Od roku 1995 navazuje na tradici židovské kultury města Prostějova. Soubor se v minulosti zaměřil na chasidské tance, ale také na moderní izraelské tance – nastudoval ukázku židovského svatebního obřadu.

17.00, New Drive Club

ŽIDOVSKÉ POHÁDKY II.


poslechová relace

20 minut


Pohádka o králi Chíramovi, který pro své stáří a pošetilost uvěřil, že je bohem. Jak snadno dokáže člověk uvěřit vlastnímu sebeklamu – a může se vůbec poučit?


Pohádku Ráj v moři čte holešovská vypravěčka Ludmila Dvořáková.

17.30, New Drive Club

DINOPERA


loutková opera

60 minut


Tragická loutková opera skupiny KHWOSHCH. V rolích zpěváků vystupují pravěké organismy a tvorové, včetně dinosaurů, kteří mají mnohem bohatší spektrum vokálních rozsahů a zvuků než lidé. Velikosti některých zpěváků odpovídají rozměrům tragédie, kterou zatím lidstvo v plné míře nepoznalo – tragédie vymírání. Opera má autentické libreto a hudbu a bude uvedena ve čtyřech jazycích. Projekt vznikl za spolupráce studentů KALD DAMU a hudebníků z Německa. Inscenaci podpořili Česko-německý fond budoucnosti a DAMU.


Účinkují Frieda Gawenda, Daria Gosteva, Matias Baresel a Josef Havelka. Na libretu spolupracovala Theresa Schrezenmeir.


Vstupné 50 Kč.


On-line předprodej vstupenek zde.

19.00, zámecké nádvoří

KLEZMER CONNECTION – MESCHUGGE 2.0


koncert

60 minut


Se třemi salcburskými hudebníky představuje Klezmer Connection Trio svůj nový program Meschugge 2.0, kterým citlivě přenášejí bohatou tradici klezmeru do současnosti. V intimním dialogu klarinetu, akordeonu a kontrabasu vzniká živoucí mozaika radosti, melancholie a smyslnosti.


Hudební program Meschugge 2.0, to jsou emocionálně nabité interpretace plné lyrické elegance a virtuozity, jež je doplněna kreativitou, spontánností a velkou hravostí. O kvalitě programu vypovídá také pozitivní mezinárodní ohlas, kterého dosáhli ve 24 zemích po celém světě.


Účinkují Georg Winkler (klarinet), Hubert Keller (akordeon) a Peter Aradi (kontrabas).


Koncert se koná ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem.


Více informací o souboru Klezmer Connection zde.


Vstupné na večerní program 300 Kč.

Zlevněné vstupné 200 Kč.


On-line předprodej vstupenek na festivalový večer zde.

20.00, zámecké nádvoří

ECHADIM


taneční vystoupení

10 minut


Ukázka izraelských tanců v podání tanečního uskupení Echadim pod vedením Ivany Malenčíkové. Představeny budou tance šabatové, klasické i moderní.


Vstupné na večerní program 300 Kč.

Zlevněné vstupné 200 Kč.


On-line předprodej vstupenek na festivalový večer zde.

20.30, zámecké nádvoří

MACKIE MESSER KLEZMER BAND


koncert

60 minut


Mackie Messer Klezmer Band je kapela z Českého ráje, která se zaměřuje na volnou interpretaci židovských písní ze střední a východní Evropy. Způsob jejího hraní je naprosto jedinečný, čemuž odpovídá i nástrojové složení – akordeon, basa, banjo, housle, saxofon. Kromě klezmerových písní zazní i další melodie s přesahem do žánru world music.


Vstupné na večerní program 300 Kč.

Zlevněné vstupné 200 Kč.


On-line předprodej vstupenek na festivalový večer zde.

během celého festivalu

10.00–20.00, plácek před Šachovou synagogou

UTICHLÉ SMYČCE – HUGO KAUDER


zvuková instalace


Hugo Kauder (1888–1972) byl rakousko-židovský hudební skladatel, teoretik a pedagog. Narodil se v Tovačově, kde se také učil hře na housle, což bylo jeho jediné formální hudební vzdělání. V roce 1905 se odstěhoval do Vídně, kde studoval technický obor, nicméně často chodil za školu, aby raději studoval partitury v císařské dvorní knihovně. Hrál v mnohých vídeňských orchestrech a také zde začal dirigovat a skládat. V New Yorku, kam odjel před 2. světovou válkou, se kromě komponování věnoval také vyučování hry na housle. Skládal poměrně tradičním, kontrapunkticko-harmonickým způsobem a nepřijal atonalitu některých svých vrstevníků. Jeho odkaz, čítající více než 300 děl, se těší obnovenému zájmu – přesto pro mnohé zůstává jeho jméno zcela neznámé.


Instalace vznikla ve spolupráci s Hugo Kauder Society.

10.00–20.00, plácek před Šachovou synagogou

OÁZA – KRAJINA NEKLIDU


výstava


Výtvarné práce Anny Tomšů a Aleny Vaculíkové reagují na prostor zaniklé židovské čtvrti a hledají cesty, jak se vztáhnout k cizí identitě ve světě, který svou nekonečnou touhou po výkonu nepřipouští dostatek času k nadechnutí se.


Vrátit se k dětství, zapomenout na rány na svém těle a jizvy přetavit v nové možnosti. Uprostřed oázy zavřít oči, usnout a probudit se do světa, ve kterém je možné překonat každou bolest.

zámecké arkády

K JAKO KAFKA


výstava


Výstava Jaromíra 99 a jeho komiksové adaptace románu Zámek Franze Kafky.


Když je Zámkem zeměměřič K. povolán do vesnice, musí se nejprve vypořádat s nepřehlednou hierarchií pomocníků, poslů, úředníků, tajemníků – a také milenek. Jak ale může získat správné instrukce, když nikdo neví, jak jeho zaměstnavatel vypadá, telefony vyzvánějí bez odpovědí a navíc, jak se zdá, ve vsi vlastně žádná práce pro zeměměřiče není? Jeden z nejvýznamnějších románů 20. století, jehož černý humor a grotesknost ani po téměř 100 letech od prvního vydání neztratily nic ze své živosti.

Městská knihovna

PUTOVÁNÍ ŽIDOVSKOU HISTORIÍ


výstava


Putovní výstava z knihy Tobiáše a Kláry Smolíkových Cha cha chá, zasmál se Mordechaj s ilustracemi Vojtěcha Šedy.


Mordechaj není synem, jakého by si hodinář přál. V učení nevyniká, ve škole neprospívá, přesto ho dobrá nálada neopouští. Jenže když v otcově dílně nedopatřením upustí na zem vzácné rabínovy hodiny, rozbije s nimi i čas. A ten si pak s Mordechajem zahraje pořádně dobrodružnou hru. Chlapec se ocitne o tisíc let zpátky ve službách obchodníka Ibráhíma ibn Jákúba. A ejhle: sotva splní úkol, který mu kupec uloží, století poskočí. Každý další vykonaný čin přenese Mordechaje blíž jeho době.


Vydejte se s naším hrdinou napříč deseti stoletími a seznamte se s pozoruhodnými osudy židů, kteří se usadili a žili v Čechách a na Moravě.

11.00–19.30, Zámecká restaurace

SPECIALITY ŽIDOVSKÉ KUCHYNĚ


ochutnávkové menu


Tradiční jídla jsou připravena dle židovské receptury. Suroviny nejsou košer. Snažíme se dodržovat zásadu, že židé nekonzumují mléko a maso dohromady.


Od 11.00 do 14.00 podáváme pouze menu.